• OB

Vattenfalls klimatreklam fälls av Reklamombudsmannen


Reklamombudsmannens opinionsnämnd fäller reklam från statliga Vattenfall och anser att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artiklarna 5 och E1 i Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Hör Vattenfalls eklame

En privatperson anmälde Vattenfall för vilseledande radioreklam. Annonsören har sju kolkraftverk igång idag. Givet detta faktum är det enligt anmälaren omöjligt att elen är 100 % fossilfri.

Nämnden konstaterar:

"I radioreklamen används ordet fossil­fritt dels genom påståendet ”Vattenfall vill att alla ska kunna leva fossilfritt inom en generation…”, dels genom påståendet ”…redan nu är all el du köper av oss fossilfri…”. Mot denna bakgrund och det förhållandet att en svensk genomsnittskonsument får antas vara lika intresserad av den miljöpåverkan som ett företags verksamhet har utomlands som i Sverige, finner nämnden att en konsument vid en flyktig kontakt sannolikt uppfattar reklamen som att annonsören, som finns på flera marknader, är ett företag som enbart säljer fossilfri el oavsett var den säljs. Nämnden konstaterar avslutningsvis att annonsören inte bestritt påståendet att man driver sju koleldade kraftverk i Tyskland och Nederländerna. Reklamen innehåller därför ett vilseledande miljö­påstående och strider därmed mot artiklarna 5 och E1 i ICC:s regler."


Det är vanligt med vilseledande reklam med argument om "klimatet" och "miljön". Största vilseledande är Miljöpartiet och skrupelfria organisationer som WWF. Tyvärr omfattas de inte av reklamombudsmannens regler med hänvisning till yttrandefriheten. Saken gör det inte mer moraliskt att ljuga som i bilderna.

Vi uppmanar observanta läsare att anmäla reklam tokigheter om klimat och miljö till reklamombudsmannen.


Oetisk skrämselpropaganda från Miljöpartiet.

PS, längst ner på sidan kan du anmäla dig till uppdateringar mm från Klimatbalans.

547 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com