• OB

Skolan ger barnen klimatångest

Uppdaterad: 22 maj 2019


Tillståndet "klimatångest" kan manifestera sig i form av katastroftankar inför framtiden, ångest, oro, hopplöshet och/eller depression, ofta i kombination med en känsla av maktlöshet. De drabbade, ofta barn och ungdommar reagerar på alarmistiska signaler från vuxenvärlden, skolan och medierna. Samhället, i synnerhet skolan, har ett ansvar att nyansera och balansera klimatbilden som dessa unga individer växer upp med.


Barn och ungdomar har tendens att tänka konkret och i polariserade termer. I deras ögon kan vetenskaplig, teoretisk resonemang om en avlägsen framtid, handla om överhängande katastrof. Klimataktivisten Greta Thunberg är ett bra exempel på barn med klimatångest enligt hennes mors bok.


Skolboken på bild "Hem och konsumentkunskap" är avsedd för tonåringar i årskurs 7-9. Bokens författare hävdar bestämt att jorden värms pga människornas utsläpp av koldioxid och metan, polarisarna smälter och klimatförändringarna leder till katastrofer. Alla påståenden är tveksamma eller felaktiga. Böcker och lektionstimmar där man diskuterar klimatet med alarmistiska undertoner orsakar onödig klimatånges bland skolbarn och ungdomar.


Det är sorgligt att skolans miljöpartistiska riktning indoktrinerar barnen med skrämselpropaganda om en överhängande klimatkatastrof istället för att ge barnen kunskap och trygghet.

276 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com