• OB

Regeringen bjuder de som flyger privatjet på 100% skatterabat


Regeringen bjuder de som flyger i privatjet på 100% skatterabatt!

Prins John skatt är skatt som tas från de fattiga och ges åt de rika. Skatten är kallad efter prins John från sagan om Robin Hood. Skatten anses vidrig och strider mot den naturliga rättvisan. Samtidigt anses Robin Hood som rättvis när han tar från de rika, och ge åt de fattiga.


Samma skattelogik tillämpas i Parisavtalet om klimatet som Sverige har skrivit på. De rika länderna skall betala för klimatomställningen i de fattiga länderna:

"Genomförande

Länderna genomför sina nationella utsläppsåtaganden. Man genomför också klimatanpassningsåtgärder för att stärka anpassningsförmågan, öka motståndskraften och minska sårbarenheten mot klimatförändringar. För rikare länder ingår också att mobilisera och/eller leverera finansiellt stöd samt stöd till tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad. Detta stöd är riktat till utvecklingsländerna för att hjälpa dem i deras klimatarbete. Att rika länder ska gå före och minska sina utsläpp och samtidigt hjälpa utvecklingsländerna i deras klimatarbete är en central del i Parisavtalet."


Tyvärr följer regeringen inte samma skattelogik vid tillämpning av klimatomställningen i Sverige. Tvärtom, klimatomställningen betalas med prins John skatter. några exemple:


Vänliga passagerare betalar flygskatt, en extrakostnad på tusentals kronor för genomsnittlig familj. Utöver detta har regeringen nyligen aviserat planer för fördubbling av flyggskatten. Men alla betalar inte flygskatt. De som har råd med privatjet och deras vänner får åka skattefritt trots att de släpper mycket mer koldioxid/person än de som trycker i turistklassen på ett kommersiellt flyg.


Vänliga bilister med låga inkomster betalar hutlösa drivmedelskatter och fordonsavgiftet medan de rika köper lyxelbilar och får en fet miljöbilspremie från skattebetalarna.


Vänliga, ibland fattiga, elkunder ser elräkningen och nätavgiften växa för att bekosta laddningsstationer för lyxelbilar, solpaneler på överhetens sommarställe och vindkraftsparker byggda av riskkapitalister utan risktagning då staten garanterar vinsterna.


Det är underligt att regeringen som tillämpar dess prins John skatter är en socialdemokratisk regering med stöd av Vänsterpartiet. Partier som i valtider talar högt om att stå på de mindre bemedlade sida.


1337 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com