• OB

Ny krönika från våran medarbetare i Kina.


Hej ! Mitt första inlägg var mer en presentation av mig.

För att förstå Kinas klimat och miljöarbete måste man först förstå lite hur Kina styrs. Varje provins, stad och statsdel (kan) har olika lagar. Ungefär som att säga att på Södermalm i Stockholm får man dricka ett glas vin på uteserveringen, men på Östermalm får man det inte. Påhittat exempel, men förtydligar hur det kan vara.

Detta leder till att lagarna kan vara väldigt olika mellan olika provinser. Den rikaste provinsen är Guangdong som ligger i södra Kina med Hong Kong och Maccau i direkt anslutning. Guangdong har ungefär samma BNP som länder som Singapore. Samtliga andra rikare provinser ligger utmed kusten.

Industrierna låg där för att det var billigt med transporter mellan fabrik och hamnar för att sedan skulle skeppas över haven till Amerika och Europa. Eftersom deras hårdare regler i kustprovinserna gör att det blir dyrare med produktion därmed flyttar de till inlandet vilket ger högre transportkostnader, men billigare överlag.

Peking undantaget, men av andra, politiska, anledningar, där makten ligger är det alltid lönsamt att vara. Efter att Kina öppnades upp blev dessa provinser rikare. Folk började bry sig mer om luftkvalite, vatten och annat. De skapades hårdare lagar för miljöförstörande verksamhet. Dessa fabriker flyttade då längre in i landet. De kustnära provinserna hade inget emot det eftersom dessa smutsiga fabriker byttes ut mot mer högteknologiska fabriker som påverkar miljön mindre. Krävs bättre utbildat folk som leder till bättre skolor, högre löner, ni förstår den positiva spiralen.

Problemet med det är att de vattendrag som rinner från inlandet, där de smutsiga industrierna har nyetablerat sig, förorenar vattendragen som flyter till haven, alltså, genom de provinser som just lyckats göra sig av med sina miljöförpestande industrier.

Som ett personligt exempel kan jag nämna att jag aldrig äter fisk i Kina, om den inte är importerad. Fisk i Kina är för det mesta odlad på fiskfarmar. Dessa fiskar lever i detta förorenade vattnet och, i mitt tycke, smakar den som de ”jordplättar” man gjorde som fyraåring. Kina satsar på att förbättra miljön i de kustnära områdena. Men eftersom fattigare provinser i inlandet ändå förorenar drabbar det kuststäderna o dess befolkning ändå.

Men det är ändå förståeligt att dessa inlandsprovinser satsar på dessa miljöförstörande industrier. Varför skulle de inte få göra det? De kustnära provinserna gjorde det, blev rikare och har sen dessutom fått bättre miljö. Det är just där problemet ligger. Går vi tillbaka till 1900 talets Sverige var fabrikerna väldigt skitiga. Vi gick igenom denna process, fastän utdragen. Nu när vi har ”gått i mål”. Försöker vi att förbjuda de länder som just nått den fasen i deras utveckling att genomgå den.

Skillnaden mellan ett land som Kina, som började sin industrialisering omkring 1980, och Sverige 200 år tidigare är att de kan lära sig av våra misstag. Sverige tog ca 200 år för att bli ett modernt, miljö och klimatvänligt samhälle. Kina har lärt sig av bland annat våra misstag. De har kortat ned tiden väsentligt. Nu har Kina kommit dit de är på bara ca 40 år. Jag tror mig göra en kvalificerad gissning att Kina är där vi är i dag om mellan 10 och 20 år. Nu gäller detta inte bara Kina, utan många fler länder, framför allt i Afrika.

Jag ska göra ett försök till jämförelse. Om vi tänker oss vilka stadier vi lever i våra liv. Jag spolar fram till tonåren, då många av oss testade på att röka, dricka stora mängder alkohol, göra rackartyg, men vi lärde oss,många erfarenheter som gör det lättare för oss i våra framtida vuxna liv.

Vi, länder, i västvärlden har genomgått ”tonåren”, men nu vill vi förbjuda andra länder som kommer dit att uppleva tonåren. Visst kan de hoppa över den fasen, men kommer inte förstå och lära sig läxorna vi lärt oss. Vad vi istället kan göra är att hjälpa dem att gå igenom denna fas på en betydligt snabbare tid för att de så snart som möjligt ska hinna ifatt oss och gemensamt kan vi fortsätta att utveckla våra framtider med en renare miljö och en hållbarare värld. Detta gör vi inte genom att bojkotta länder i Afrika som byggt ett kolkraftverk, detta gör vi genom att snabbare få dem att uppgradera till modernare kraftverk. Tack för mig Christer För Klimatbalans i Kina

26 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com