• OB

Klimatmodellerna överdriver konsekvent uppvärmningen. Den globala uppvärmningen har planat ut!Klimatmodellerna överdriver konsekvent uppvärmningen. Den globala uppvärmningen har planat ut. Tillbaka till skrivborden.


Detta är slutsatserna som rimligtvis kan dras från en vetenskaplig artikel som skrivits av – hör och häpna – ett gäng klimatalarmistiska forskare. Till de mest namnkunniga hör Michael Mann och Benjamin Santer (på bild).


En del summeringar från rapporten:

Trots tidigare invändningar mot Pruitts uttalande (”over the past two decades satellite data indicates there has been a leveling off of warming”) så verkar Santer et. al. ändå ge Pruitt rätt. I abstracten skriver de nämligen:


”Over most of the early twenty-first century, however, model tropospheric warming is substantially larger than observed” (Under största delen av det tidiga 20000-talet så är den modellerade uppvärmningen i troposfären substantiellt större än vad som har observerats).


Samt: ”We conclude that model overestimation of tropospheric warming in the early twenty-first century is partly due to systematic deficiencies in some of the post-2000 external forcings used in the model simulations.” (Vi drar slutsatsen att modellernas överskattning av uppvärmningen i troposfären beror på systematiska brister i de externa krafter (läs CO2) som använts i modellsimuleringarna).


Visst, författarna kan fortfarande möjligen hävda att Pruitts ordval är olämpligt. Men de erkänner åtminstone att temperaturen planat ut i jämförelse med vad modellerna förutspått. Den stora elefanten i rummet kvarstår och är bekräftad av Santer et.al.: Modellerna överdriver den globala uppvärmningen. Och det är således ett stort misstag att basera vår klimatpolitik på dessa klimatmodeller.

För vi kan notera att den svenska mediekåren samt den överväldigande majoriteten av våra riksdagspolitiker fortfarande lever i villfarelsen att klimatmodellerna – de allra mest extrema + lite extra överdrifter från Rockström o Co – beskriver det faktiska läget.


Låt oss med detta inlägg ha en seriös debatt om innehållet i artikeln och inget annat. Smutskastning eller icke relevanta kommentarer kommer tas bort.

416 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com