• OB

Insändare

Uppdaterad: 6 jun 2019

Petrit Latifi är en föreläsare och debattör som har skickat en insändare till oss med hans vinkel om klimatdebatten.

Hänvisning till forskare och klimatologer som bekräftar att klimatalarmismen är överdriven och att det inte går att attribuera den globala uppvärmningen till den antropogena effekter som det påstås. Richard Lindzen, professor i meteorologi, riktig klimatforskare, menar att global uppvärmning existerar men att det har mycket lite med mänsklig aktivitet att göra. Han menar att solstrålning, havscykler som är varma och kalla och atmosfären i sig bidrar till global uppvärmning. Han kritiserar klimatalarmism och menar att modellerna i IPCC är bluff.

Källa Anthony Watts, klimatforskare och meteorolog, menar att klimatångesten är ett sätt för politiker att föra en viss agenda, i.e. att höja skatter och skapa en miljardindustri. Han menar också att det inte går att bevisa att de forskare som varnar har rätt pga grava felkalkyleringar i modellerna som IPCC använder.

En intervju där han diskuterar bluffen. Lars Bern, teknologie doktorand i fysik, med 40 års erfarenhet av miljöarbete, menar att detta är en fet bluff som handlar om att ta ifrån oss våra pengar. Källor Kommentar: "Tvärtom är det så att koldioxidutsläpp är bra för livet på jorden i och med att skördarna växer bättre. Klimatpropagandister som Johan Rockström är agronom, inte klimatforskare. Han kan alltså ingenting alls om klimatet då det inte är hans område av expertis. Människans bidrag till koldioxidutsläppen är 0,0012 %. Hur kan detta vara ett hot mot planeten?" - Lars Bern på Swebbtv. Nils Axel Mörner, som har skrivit över 600 artiklar om havsnivån och menar att havsnivåns sjukningar och stigningar inte har ett dugg med klimatförändringar att göra. Han menar att resurserna borde läggas på andra områden som tex fattigdom, svält och sjukdomar. Källa:

Lyssna på någon som kan. Här kan man lyssna på Peter Stilbs, professor i fysikalisk kemi som intresserat sig i frågan sen 2003, kommentera klimatbluffen som IPCC misslyckats med att dölja när det läckt ut mailkontakt mellan forskare och världens regeringar om att man ska "leta efter mänskliga faktorer". Peter Stilbs menar att den globala uppvärmningen har att göra med solstrålning och har mycket lite med mänsklig aktivitet att göra.

Kommentar: "Koldioxidhysterin stjäl alla de resurser som skulle behövas för att bekämpa krig, migration, svält, sjukdomar, brist på rent vatten, nedsmutsning av haven, utrotning av arter, brist på mediciner, barnadödlighet i botbara sjukdomar, brist på utbildning, religiös terror, psykisk ohälsa, kriminalitet och allt annat elände som till skillnad mot klimatet faktiskt beror på mänskligt beteende och brist på kunskap. Detta beroende på denna koldioxidreligion som är alltigenom falsk propaganda som liksom inom domedagssekter förleder människor att hellre begå kollektiva självmord än att se verkligheten." Lennart Bengtsson, tidigare professor i dynamisk meteorologi vid Max-Planck-Institut för meteorologi i Hamburg, menar att vi ännu inte ur vetenskaplig synpunkt har kunnat påvisa hur koldioxiden påverkat klimatet. Källa

Bengtsson kallar detta för Klimatgalenskap. Patrick J Michaels, klimatologist (en RIKTIG klimatforskare) menar att alla världens forskarrapporter pekar för högt upp i modellerna medan den ryska pekar betydligt lägre. Han menar också att det klimatalarmisterna sysslar med är cherry picking och anekdotisk bevisföring. Först och främst är det olika varmt beroende på var på landet man befinner sig. I urbaniserade miljöer drar objekt till sig värme och släpper ut den sedan på natten och då blir det varmare.

244 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Stort tack!

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com