• OB

Etiska principer överkörda när psykologen blir klimataktivist


Klimatpsykologigrupoen på facebook erbjuder sina tjänster och råd kring frågor som berör klimat. En observant läsare har lagt märke till att psykologerna som skriver för gruppen agiterar för politiska åsikter och handlingar när de får frågor av personlig karaktär (text i bild).

Psykologen uppmuntrar att engagera sig i klimatrörelsen och ansluta sig till demonstrationer. I detta bryter psykologen mot psykologsförbundets etik.

Yrkesetiska principer för psykologer i Norden är

antagna av Sveriges Psykologförbund, i principerna står det bla att:

"psykologen medverkar inte i aktivitet som syftar till att med fysiska eller psykiska tvångsmedel (”indoktrinering”, ”hjärntvätt”, tortyr) – eller hot om sådana tvångsmedel: * avtvinga någon information eller bekännelse. * förmå någon att röja, förneka eller

ändra egen eller andras livsåskådning, politiska, religiösa eller etiska övertygelse samt försöker aktivt förhindra att psykologisk kunskap används i sådana aktiviteter." Beteendet är symptomatiskt för många klimataktivister av olika bakgrund. Aktivisten går in i rollen som godhetsapostel och glömmer bort sitt sunda förnuft. Då tar sig aktivisten friheten att predika och tvinga sina åsikter på bekanta och främlingar.

PS, anmäl dig gärna för uppdateringar mm från Klimatbalans längst ner på sidan, DS.

294 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com