Välkommen till Klimatbalans

Klimatbalans i korthet

Background

Klimatbalans startade 2018 som gräsrotsinitiativ av privatpersoner desillusionerad av miljöpolitiken och klimatdebatten i Sverige. Vi är skeptiska om det påstådda  presenterar klimatfakta, forskning och debattunderlag, Klimatbalans nyanserar  klimatdebatten i Sverige.

Aktiviteter 

Seminarier och utbildning

Klimatbalans organiserar seminarier, föreläsningar och distribution av material kring klimatforskning, miljö och energiskatter

Lobbying

Klimatbalans bygger upp kontakt med politiker på olika nivåer och samhällsaktörer för att främja föreningens mål

Emergency Response Training

Reinforcing our Commitment

Informationskanaler

Klimatbalans söker aktivt kontakt med allmänheten genom olika sociala mediekanaler. Besök och följa oss på din favorit platform

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Vkontakte Social Icon
  • Instagram
  • Blogger Social Icon
Seagulls

"Act as if what you do makes a difference. It does"

William James

Contact Klimatbalans

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com